Coaching & Mentoring  Happy

Coaching er et fantastisk værktøj til at få øje på nye muligheder og til at skabe et liv med power og glæde.

En coaching session er en dynamisk arbejdsmetode, som handler om at få øje på hvad der i virkeligheden forhindrer dig i at opnå det du gerne vil. Det skærper din bevidsthed og ansvarlighed i forhold til at tage vare på det, der er vigtigt for dig. Du opdager nye muligheder, og kan vælge at gå ad nye veje til nye vaner, attityder, tilgange og ad den vej komme henimod det liv du ønsker.  Det kræver vilje og træning og det er i den proces coachingen er en super støtte så du kan holdes fast

Emner, der kan coaches er uendelige. Det kan være konkrete mål, du gerne vil nå eller det kan være uhensigtsmæssige mønstre, du vil ændre. Man kan også arbejde med en relation til et menneske, som man vil ændre. Man kan coache på stort set alle emner.


Her er en række eksempler på, hvad en coachingsession kunne tage udgangspunkt i:

– Sætte mål og lægge en handlingsplan for at nå dem
– Lære at sige fra
– Ydre eller indre konflikter
– Fastlåste mønstre
– Ændre vaner, som for eksempel vægttab,  dyrke motion
– Håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen, holde en tale
– Selvtillids-/selvværdsproblematikker
– Jalousi
– Stress
– Parforholdsproblemer
– Forældre-/børnforhold.

Pris: 1 session á 1 time: kr. 900
Pris: Klippekort med 5 sessioner á 1 time: kr. 4000

Coaching kan foregå i dit firma mod et kørselstillæg
Coaching kan også foregå  i et af mig lejet lokale i København.

Et forløb vil altid være skræddersyet.

Ring eller skriv til mig for at få en helt uforpligtende snak og tilbud.